Blankų leidykla
bbbbbbbb

Žurnalinės-orderinės ir memorialinės-orderinės formos, apskaitos registrai

Žurnalinės-orderinės ir memorialinės-orderinės formos, apskaitos registrai

Formos  Nr. Formos pavadinimas Gaminio rūšis Formatas Apimtis (lapų skaičius) Kodas
 1  Žurnalas-orderis (sąskaitų – 16 Ilgalaikio finansinio turto subsąskaitų: 161 Akcijos ir obligacijos, 162 Pajai, 163 Suteiktos paskolos, 164 Kitos investicijos. 26 Trumpalaikės investicijos subsąskaitų: 261 Akcijos ir obligacijos, 262 Terminuoti indėliai, 263 Kitos investicijos. 27 Pinigai bankuose ir kasoje subsąskaitų: 271 Kasa, 272 Atsiskaitomoji sąskaita, 273 Valiutos sąskaitos, 274 Kitos sąskaitos banke, 275 Kitos piniginės lėšos)  blankai  A4  už 1 vnt.  229
 1  Žiniaraštis (sąskaitų – 16 Ilgalaikio finansinio turto subsąskaitų: 161 Akcijos ir obligacjos, 162 Pajai, 163 Suteiktos paskolos, 164 Kitos investicijos. 26  Trumpalaikės  investicijos sąskaitų: 261 Akcijos ir obligacijos, 262 Terminuoti indėliai, 263 Kitos investicijos. 27 Pinigai bankuose ir kasoje subsąskaitų: 271 Kasa, 272 Atsiskaitomoji sąskaita, 273 Valiutos sąskaita, 274 Kitos sąskaitos banke, 275 Kitos piniginės
lėšos)
 blankai  A4  už 1 vnt. 230 
2 Žurnalas-orderis (sąskaitų – 40 Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais, 41 Atsis- kaitymai su pirkėjais, 47 Atsiskaitymai su akcininkais ir pajininkais, 48 Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais) blankai A4 už 1 vnt. 234
7 Žurnalas-orderis (sąskaita -28 Gyvuliai, paukščiai, bitės ir žvėreliai) blankai 2A4 už 1 vnt. 242
7 žurnalo-orderio įdėtinis lapas blankai 2×1/12 l.d. už 1 vnt. 243
11 Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis blankai 2A4 už 1 vnt. 250
11a Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraščio įdėtinis lapas blankai 2×1/12 l.d. už 1 vnt. 251
14 Produkcijos realizavimo apskaitos žiniaraštis blankai 1/6 l.d. už 1 vnt. 256
15.1 Išlaidų apskaitos žiniaraštis blankai 1/6 l.d. už 1 vnt. 258
19 Gyvulių ir paukščių kaitos apskaitos knyga knyga A4 1×48 263
20 Pašarų sunaudojimo apskaitos žurnalas knyga A4 1×48 264
21 Remonto dirbtuvių sąnaudų apskaitos žurnalas knyga A4 1×48 265
24.1 Medžiagų apskaitos likučių žiniaraštis (I variantas) knyga A4 1×10=(A4x4)+(1/2A4x6) 268
 24.2  Medžiagų apskaitos likučių žiniaraštis (I I variantas)  knyga  A4  1×10=(A4x4)+(1/2A4x6) 269
Produkto kodas: Žurnalinės-orderinės ir memorialinės-orderinės formos, apskaitos registrai Kategorija: