Blankų leidykla
bbbbbbbb

Tipiniai žurnalai-orderiai

Tipiniai žurnalai-orderiai

Formos Nr. Formos pavadinimas Gaminio rūšis Formatas Apimtis (lapų skaičius) Kodas
Ž/O-18 Žurnalas-orderis Nr. 18 Didžioji knyga knyga A4 1×96 222
Ž/O-18 Žurnalas-orderis Nr. 18 Didžioji knyga sąsiuvinis A4 1×48 223
Ž/O-1 Žurnalas-orderis Nr. 1 (50 sąskaitos –Kredito kasa) sąsiuvinis 4A4 1×48 777
Ž/O-2 Žurnalas-orderis Nr. 2 (51 sąskaitos – Kredito atsiskaitomoji sąskaita) sąsiuvinis 4A4 1×48 778
Ž/O-6 Žurnalas-orderis Nr. 6 (Sąskaitos Nr. 60– Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais kredito) sąsiuvinis 2A3 1×48 779
Ž/O-6 įdėt. l. Žurnalas-orderis Nr. 6  įdėtinis lapas sąsiuvinis 2A3 1×48 780
Ž/O-7 Žurnalas-orderis Nr. 7 (71 sąskaitos kredito – Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis ir šios sąskaitos analitiniai duomenys) sąsiuvinis 2A3 1×48 781
Žin. 02 Žiniaraštis Nr. 02 (Atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaita) sąsiuvinis A3 1×48 7781
Žin. 05  Žiniaraštis Nr. 05 (Medžiagų judėjimo apyskaita pinigine išraiška)  sąsiuvinis 2A4  1×48 7782 
 Ž/O-01  Žurnalas-orderis Nr. 01 ir debeto apyvartų žiniaraščiai sąskaitoms: 50– Kasa, 51 (51, 55, 56) – Atsiskaitomoji sąskaita, 52– Valiutinė sąskaita  sąsiuvinis 2A4  1×48 7783 
Produkto kodas: Tipiniai žurnalai-orderiai Kategorija: