Blankų leidykla
bbbbbbbb

Tipinės finansinės apskaitos ir kiti atskaitos registrai

Tipinės finansinės apskaitos ir kiti atskaitos registrai

Formos Nr. Formos pavadinimas Gaminio rūšis Formatas Apimtis (lapų skaičius) Kodas
PJ 1 priedas Pirkimų skolon žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 6211
PA 2 priedas Pardavimų skolon žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 6231
PPS 3 priedas Parduotų prekių savikainos žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 6251
PG 4 priedas Pinigų gavimo žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 6271
PM 5 priedas Pinigų mokėjimo žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 6291
BŽ (6 priedas) įdėtinis lapas sąsiuvinis 2A4 1×24 631
BŽ 6 priedas Bendrasis žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 6311
S (7 priedas) įdėtinis lapas sąsiuvinis 2A4 1×24 633
S 7 priedas Didžiosios knygos sąskaita sąsiuvinis A4 1×24 6331
1 forma Narių įnašų žiniaraštis blankai A4 1 vnt. 6332
A-1 Skolų įmonei apskaitos kortelė kortelė A4 1 vnt. 646
A-2 Įmonės skolų apskaitos kortelė kortelė A4 1 vnt. 647
A-4 Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė kortelė A4 1 vnt. 648
A-6 Atsargų apskaitos kortelė kortelė A4 1 vnt. 649
A-9 Ilgalaikio turto apskaitos kortelė kortelė A4 1 vnt. 650
S Sąskaita blankai A4 1 vnt. 651
S-1 Sąskaita sąsiuvinis A4 1×48 661
L-3 Darbinė atskaitomybės lentelė sąsiuvinis A3 1×48 654
D-2/1 Atlyginimų priskaitymų suvestinė sąsiuvinis A3 1×48 655
D-3 Mokėjimų žiniaraštis sąsiuvinis A5 1×48 656
Pardavimų ir pinigų gavimo žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 657
Pirkimų ir pinigų mokėjimo žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 658
Turto įvedimo į eksploataciją aktas blankai A4 1 vnt. 700
Produkto kodas: Tipinės finansinės apskaitos ir kiti atskaitos registrai Kategorija: