Blankų leidykla
bbbbbbbb

Sveikatos statistikos apskaita ir kitos tipinės formos

Sveikatos statistikos apskaita ir kitos tipinės formos

Formos  Nr. Formos pavadinimas Gaminio rūšis Formatas Apimtis (lapų skaičius) Kodas
047/a Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma blankai A5 1 vnt. 0397
048/a Asmens medicininė knygelė knygutė A6 1×12 0398
Sveikatos žinių pažymėjimas kortelės su numeracija A7 1 vnt. 0399
Forma 025-043/a Odontologo įrašai (ambulatorinė kortelė) kortelė 2A5 1 vnt. 0400
Gydytojų (kitų specialistų) įrašai blankai A5 1 vnt. 0401
Siuntimas į odontologijos rentgeno kabinetą blankai A7 1 vnt. 0402
Forma 094/a Medicininės pažymos (dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją) šaknelė blankai A4 1 vnt. 0404
Receptas blankai A5 1 vnt. 0467
Forma 025/a Ambulatorinė asmens sveikatos istorija blankai 2A5 1 vnt. 0506
Forma 027/a Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas blankai A5 1 vnt. 0507
Forma 257/a Darbo su sterilizatoriais žurnalas sąsiuvinis A4 1×12 0409
Forma 257/a Darbo su sterilizatoriais žurnalas sąsiuvinis A4 1×48 0439
Forma 064/a Profilaktinių skiepijimų įskaitos žurnalas sąsiuvinis A4 1×48 0411
Forma 028-1/a Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti blankai A6 1 vnt. 0412
4 priedas Darbuotojų ekspozicijos incidentų registracijos žurnalas blankai A4 1×12 0415
Asmens medicininių knygelių registracijos žurnalas sąsiuvinis A4 1×12 0419
Forma 074/a Ambulatorinių  ligonių  registravimo žurnalas sąsiuvinis A4 1×48 0423
Forma 003-4/a Gydytojo paskyrimai sąsiuvinis A4 1 vnt. 0424
Vizito lapelis blankas A46 1 vnt. 0427
Medicinos prietaiso pasas sąsiuvinis A4 1×14 0437
Medicinos prietaiso pasas sąsiuvinis A4 1×10 0445
Medicinos prietaiso pasas sąsiuvinis A4 1×8 0465
Forma 044/a Fizioterapijos skyriaus (kabineto) lankytojo kortelė  kortelė  A45 1×8 0435 
Forma 036/a Nedarbingumo pažymėjimų registras sąsiuvinis A4 1×48 0431 
Forma 038/a Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos žurnalas  sąsiuvinis  A4 1×48 0432 

Galime pagaminti su Jūsų įmonės rekvizitais

Produkto kodas: Sveikatos statistikos apskaita ir kitos tipinės formos Kategorija: