Blankų leidykla
bbbbbbbb

Medžiagų ir žaliavų apskaitos dokumentacija

Medžiagų ir žaliavų apskaitos dokumentacija

 Formos Nr.  Formos pavadinimas  Gaminio rūšis Formatas  Apimtis (lapų skaičius)  Kodas
M-2 Įgaliojimas knygutė su numeracija 1/24 l. d. 1×50 049
M-2b Išduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas sąsiuvinis A4 1×48 050
M-4 Užpajamavimo orderis (daugiaskiltis) bloknotai A5 1×100 052
M-9 Limito kortelė (keletui medžiagų pozicijų) kortelė A4 1 vnt. 055
 M-11  Reikalavimas (daugiaskiltis)  bloknotai A5 1×100 058 
M-13   Medžiagų  perkėlimo  įmonės  viduje važtaraštis (daugiaskiltis)  bloknotai A5 1×100 060 
M-15   Medžiagų išdavimo   važtaraštis (daugiaskiltis)  bloknotai su numeracija 1/12 l. d. 1x25x4 062 
M-16   Medžiagos etiketė  kortelė A7 1 vnt. 063 
M-17   Medžiagų sandėlyje apskaitos kortelė  kortelė A5  1 vnt. 064 
M-17   Apskaitos kortelė  kortelė A4  1 vnt. 065 
M-19a   Materialinė ataskaita  blankai 2A4  1 vnt. 067 
M-19a

įd.l.(d.f.) 

 f. M-19a įdėtinis lapas (did. formato)  blankai 2A4  1 vnt. 068 
 M-20  Medžiagų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis  blankai 2A4  1 vnt.  070
 M-20 įd.l. (d.f.)  M-20 įdėtinis lapas (didelio formato)  blankai 2A4  1 vnt. 071 
   Medžiagų nurašymo aktas  blankai A4  1 vnt. 0881 
   Kalkuliacinė kortelė  blankai A3  1 vnt. 0882 
   Medžiagų apskaitos žurnalas  sąsiuvinis A4  1×24 0883 
   Medžiagų apskaitos žurnalas  sąsiuvinis  A4 1×48 0884 
   Važtaraštis medžiagoms perduoti   bloknotai A5  1×100 819 
   Technologinė kortelė  kortelė A5  1 vnt. 820 
   Važtaraštis medžiagoms perduoti   bloknotai A4 1×100 821 
   Važtaraštis   bloknotai A4 1×50 822 
   Važtaraštis   bloknotai 1/12 l.d. 1×50 825 
MB-2 Mažaverčių ir greitai susidėvinčių daiktų apskaitos kortelė kortelės A5 1 vnt. 815
MB-8 Mažaverčių ir greitai susidėvinčių daiktų nurašymo aktas blankai A4 1 vnt. 812
MB-6 Specialiųjų rūbų, avalynės ir saugos priemonių apskaitos asmens kortelė kortelės A5 1 vnt. 811
H priedas Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė kortelės A5 1 vnt. 813
7 priedas Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė kortelės A5 1 vnt. 813-1
137 Medžiagų kiekio ir vertės kortelė kortelės A5 1 vnt. 641
Limito kortelė kortelės A4 1 vnt. 640
Forma Nr.1-P įdėt. l. Formos 1-P įdėtinis lapas blankai 2X1/12 l.d. 1 vnt. 639
Forma Nr. 1-P Gamybos materialinė ataskaita blankai 2×1/6 l.d. 1 vnt. 638
Prekinė ataskaita blankai A5 1 vnt. 6410
058 Prekinė-piniginė apyskaita blankai A4 1 vnt. 6411
Prekinė ataskaita blankai A4 1 vnt. 6412
Prekinė ataskaita blankai A4 1 vnt. 6413
Prekinė ataskaita blankai 2A4 1 vnt. 6414
Forma 29 Faktinių prekių likučių aprašas blankai 2A4 1 vnt. 6415
Formos 29 įdėtinis lapas blankai 2A4 1 vnt. 6416
 Statybos darbų žurnalas  knyga  A4  1×109 073 
Statybinių įrašų: pastolių, paklotų periodinių apžiūrų arba bandymų rezultatų registravimo žurnalas sąsiuvinis A4 1×24 105
Statybos rangos sutartis blankai A4 1 vnt. 0364
2 priedas Bilietų panaudojimo ataskaita blankai A4 1 vnt. 0892
1 priedas Bilietų apskaitos knyga sąsiuvinis A4 1×48 0893
Produkto kodas: Medžiagų ir žaliavų apskaitos dokumentacija Kategorija: