Blankų leidykla
bbbbbbbb

Medžiagų ir žaliavų apskaitos dokumentacija

Medžiagų ir žaliavų apskaitos dokumentacija

Formos  Nr. Formos pavadinimas Gaminio rūšis Formatas Apimtis (lapų skaičius) Kodas
M-17 Medžiagų sandėlio apskaitos knyga sąsiuvinis A4 1×48 504
M-17 Medžiagų sandėlio apskaitos knyga knyga A4 1×96 504-1
M-44 Apyvartos žiniaraštis blankai 2A4 1 vnt. 505
M-44 įd.l. Įdėtinis lapas Nr. 1 f. M-44 blankai 2A4 1 vnt. 506
M-44 įd.l. Įdėtinis lapas Nr. 2 f. M-44 blankai 2×1/2A4 1 vnt. 507
296 Materialinių vertybių kiekio ir sumos apskaitos knyga sąsiuvinis A4 1×48 508
296a Materialinių vertybių kiekio ir sumos apskaitos kortelė blankai A5 1 vnt. 509
296b Materialinių vertybių kiekio ir sumos apskaitos knyga sąsiuvinis A4 1×48 510
296b Medžiagų, maisto produktų ir ilgalaikio turto apskaitos knyga knyga A3 1×56 5100
298 Valgiaraštis (reikalavimas) blankai A4 1 vnt. 511
299 Valgiaraštis (reikalavimas) maisto produktams išduoti blankai A3 1 vnt. 512
300 Maisto produktų gavimo žiniaraštis sąsiuvinis A4 1×10 513
396 Memorialinis orderis Nr. 13. Įstaigų poreikiams sunaudotų medžiagų suvestinis žiniaraštis blankai 2A4 1 vnt. 515
299 Valgiaraštis (reikalavimas) blankai A2 1 vnt. 516
398 Memorialinis orderis Nr. 11. Maisto produktų gavimo kaupiamųjų žiniaraščių suvestinė blankai 2A4 1 vnt. 517
399 Maisto produktų suvartojimo kaupiamasis žiniaraštis blankai A3 1 vnt. 518
 410  Medžiagų išdavimo įstaigos poreikiams žiniaraštis  blankai  A4  1 vnt.  519
411 Memorialinis orderis Nr. 12 „Maisto produktų suvartojimo kaupiamųjų žiniaraščių suvestinė“ blankai A4 1 vnt. 520
431   Limito išdavimo kortelė  kortelės  A4  1 vnt.  522
434   Važtaraštis (reikalavimas)  bloknotai  1/12 l.d.  1×100  523
Produkto kodas: Medžiagų ir žaliavų apskaitos dokumentai Kategorija: