Blankų leidykla
bbbbbbbb

Inventorizavimo apskaitos pirminiai dokumentai

Inventorizavimo apskaitos pirminiai dokumentai

Formos  Nr. Formos pavadinimas Gaminio rūšis Formatas Apimtis (lapų skaičius) Kodas
86 ž. ū. Ilgalaikio turto inventorizacijos aprašas blankai 2A4 1 vnt. 330
 89 ž. ū.   Prekių ir medžiagų inventorizacijos aprašas  blankai  2A4 1 vnt. 333 
89 ž. ū. įd. l. Formos 89 ž.ū. įdėtinis lapas blankai 2A4 1 vnt. 3331
90 ž. ū. Gyvulių, paukščių ir bičių šeimų inventorizacijos aprašas blankai A4 1 vnt. 334
Produkto kodas: Inventorizavimo apskaitos pirminiai dokumentai Kategorija: